Newsletter

Chcete dostávať najčersvejsšie informácie priamo do Vašej emailovej schránky?

Pilates
Termoakupresúrne lôžko - CERAGEM
» Stop ochoreniam chrbtice
Rolletic - masážny rehabilitačný stroj
PsychoterapiaNákupný košík


FOHOW

  

Regenračné centrum

MOJE SLUŽBY » TERAPIE » Stop ochoreniam chrbtice

 

Stop ochoreniam chrbtice

Trakčná / polohovateľná/  lavica

 

Počas bežných dní na každého pôsobí gravitačná sila a tá stláča naše stavce v chrbtici k sebe, čím sa opotrebovávajú platničky a zvyšuje napätie chrbtového svalstva. Počas procedúry spoločne nájdeme správny stupeň naklonenia, vhodný pre vašu chrbticu. Okrem blahodárneho účinku, ktorý sa dostaví ihneď, pocítite tiež prekrvenie mozgu podporujúce myslenie a kreativitu.

 

TL bola vyvinutá pre preventívne a liečebné využitie pri bolestiach a ochoreniach chrbta, chrbtice a pohybového systému. Trvalé jednostranné zaťaženie, či už v polohe v sede alebo v stoji, tak typické pre náš súčasný život, vedie postupne k preťaženiu a následne k poškodeniu preťažovaných častí tela :

  • preťaženie žilného obehu dolných končatín
  • preťaženie medzistavcových platničiek
  • preťaženie bedrových kĺbov
  • preťaženie vnútorných orgánov /v polohe v sede/

 
Šikmá poloha na trakčnej lavici vyrovnáva tieto dôsledky preťaženia tým najprirodzenejším a najefektívnejším spôsobom.

 

Účinky šikmej polohy

 

U človeka je krvný obeh v podstate vertikálny a zemská príťažlivosť v ňom hrá dôležitú úlohu. Pod rovinou srdca je tým postihnutý predovšetkým žilný obeh. Aby sa žilná krv dostala do srdca a do pľúc, musí prekonať zemskú príťažlivosť. Deje sa tak hlavne svalovými sťahmi, ktoré stlačujú žily a tlačia krv smerom k srdcu. Toto riešenie je uspokojivé u prírodného človeka, ktorý musí pracovať telesne. Naproti tomu u civilizovaného človeka, ktorý vedie prevažne sedavý spôsob života, sú svalové sťahy zaisťujúce normálnu rýchlosť krvného obehu nedostatočné. To vedie k nahromadeniu žilnej krvi v dolných končatinách a hlavne v brušnej oblasti, kde krv stagnuje v brušných orgánoch, čo narušuje ich dobrú funkciu. V častiach tela nad úrovňou srdca môže narážať na ťažkosti obeh krvi tepnovej, hlavne smerom k mozgu. Táto situácia je o to horšia, že civilizovaný človek má pri práci „hlavou“ veľké požiadavky na prívod okysličenej krvi do mozgu. Vzpriamená poloha je taktiež príčinou posunutia vnútorných orgánov /poklesu  žalúdku, čriev,.../, čo vedie k funkčným poruchám. Preto napríklad aj jogíni celkom logicky kladú veľký dôraz na obrátené polohy, ktoré umožňujú takmer okamžite odstrániť nevýhody vzpriameného postoja.

 

Účinky na kostru

 

V obrátenej polohe na trakčnej lavici sa svaly rýchlo uvoľňujú a chrbtica sa citeľne predĺži už po niekoľkých minútach. Toto predĺženie je spôsobené znovunasiatim tekutiny do jadra platničky, ktoré vyživuje chrupavku. Tým dochádza k regenerácii medzistavcových platničiek. Vzhľadom k tomu, že pre bolesti chrbta je charakteristické ich opakovanie a vekom dochádza k degenerácii, je to dôvod pre pravidelné používanie lavice. Obrátenou polohou na trakčnej lavici dosahujeme:

  • predchádzaniu vzniku statických porúch chrbtice /skolióza/ u mladých jedincov v období rastu
  • prevencie vzniku bolesti chrbta
  • liečby všetkých bolestivých  syndrómov
  • liečby porúch statiky chrbtice mladých jedincov /chybné držanie tela, skoliotické a kyfotické držanie tela, liečby skolióz všetkých stupňov/

 

Účinky na krvný obeh

 

Šikmá poloha na trakčnej lavici má významné účinky na krvný obeh. Vieme, že vzpriamená poloha podporuje hromadenie krvi v žilách v častiach tela pod úrovňou srdca, zatiaľ čo nad úrovňou srdca je brzdený tok tepnovej krvi. Obrátená poloha na trakčnej lavici spôsobuje obrat v tejto situácii : žilná krv je okamžite odvádzaná zo žíl nôh a sú odstránené krvné zrazeniny z brušných orgánov. Tým sa urýchľuje návrat žilnej krvi do srdca. Urýchlením návratu žilnej krvi dostávajú pľúca väčšie množstvo krvi k prečisteniu. Obrátená poloha na trakčnej lavici spolu s hlbokým dýchaním tak prečisťuje organizmus, bez toho aby zaťažoval srdce, ktoré bije rovnomerne a kľudne. Tepnová krv prichádza v dostatočnej miere a pod ľahkým tlakom do mozgu, zatiaľ čo vo vzpriamenej polohe musí táto krv prekonávať gravitáciu. Šikmá poloha na trakčnej lavici pôsobí preventívne proti žilným zrazeninám, kŕčovým žilám a hemeroidom. Pri sklone k týmto problémom prispeje šikmá poloha k ich odstráneniu alebo aspoň zmierneniu.

 

Účinky na brušné orgány

 

Oblasť brucha je v podstate staveniskom organizmu. Ide o oblasť medzi bránicou a panvou, ktorá hrá v našom živote rozhodujúcu úlohu. Šikmá poloha na trakčnej lavici uvádza do obehu masy krvi z brušných orgánov. Mimo to zaisťuje dobrý odtok krvi z orgánov uložených v pod brušku, kde prakticky trvalá poloha v sede /charakteristická pre mnoho ľudí/ vedie takmer k trvalému prekrveniu. Prostatické problémy, ktorými trpí toľko mužov po päťdesiatke, sú skomplikované /a niekedy dokonca vyvolané/ týmto množením. Pri obrátenej polohe na trakčnej lavici dochádza k uvoľneniu prostaty a je pociťovaná okamžitá úľava. Dochádza taktiež k odkrveniu pohlavných orgánov. Brušné orgány, ktoré trpia často poklesom /ľadviny, žalúdok, črevá.../, sa dostávajú znovu do svojej normálnej polohy a nadobúdajú pôvodné formy, pokiaľ vykonávame obrátenú polohu na trakčnej lavici systematicky. Obrátená poloha na trakčnej lavici pôsobí mimoriadne dobre na zažívacie ústrojenstvo a jeho pripojené žľazy, predovšetkým na pečeň. Mnoho ľudí so sedavým zamestnaním trpí viac či menej zjavným prekrvením tohto orgánu. Ak si uvedomíme, že všetka žilná krv z tráviaceho ústrojenstva prechádza pečeňou, pochopíme, že je nutné sa vyhnúť prekrveniu tohto orgánu. Zaistenie dobrého prietoku žilnej krvi tráviacim systémom povedie k lepšiemu prívodu krvi a tým pádom ku zlepšeniu zažívacích funkcií. Počas obrátenej polohy na trakčnej lavici dochádza k účinnej masáži pečene.

 

Účinky na pľúca

 

Obrátená poloha na trakčnej lavici upravuje radikálnym spôsobom dýchanie. Pôsobí predovšetkým počas výdychu, ktorý je v dýchacom cykle rozhodujúci. Nedostatočný výdych vedie k trvalej stagnácii zbytkového vzduchu, ktorý je v podstate toxický. Inými slovami teda znižuje množstvo vzduchu, ktoré môžeme vdýchnuť. Pľúca civilizovaných ľudí sú zle prevetrávané. Obrátená poloha na trakčnej lavici uľahčuje hlboký výdych tlakom orgánov na bránicu. Horná časť pľúc je dobre ventilovaná a to je pre naše zdravie obzvlášť dôležité.

 

Účinky na mozog

 

Mozog je najlepšie prekrvený orgán nášho tela, keďže jeho potreba čerstvej krvi je neporovnateľne vyššia ako u iných orgánov alebo tkanív. Počas obrátenej polohy na trakčnej lavici priteká krv pomocou gravitácie v dostatočnom množstve a pod miernym tlakom do mozgového obehu, aby ho doslova prečistila. Obrátená poloha na trakčnej lavici zachováva, prípadne obnovuje pružnosť kapilár. Dostatočné premytie a otvorenie mozgových vlásočníc odstraňuje väčšinu migrén a ďalších bolestí hlavy. Obrátená poloha prekrvením mozgu podporuje a stimuluje duševné funkcie. Pamäť sa zlepšuje rovnako ako sústredenie, zvyšuje sa odolnosť proti nervovej únave, miznú stavy úzkosti a nervozity – a to všetko, keď sa denne praktikuje obrátená poloha na trakčnej lavici. Zlepšujú sa fyziologické funkcie mozgu a tým je umožnené každému jedincovi lepšie využívať svojich duševných schopností.

 

Estetické účinky

 

Tým, že obrátená poloha na trakčnej lavici zlepšuje statiku chrbtice, zaisťuje nám vzpriamený, ľudský postoj a prirodzene pružnú chôdzu. Dostatočným prekrvením tváre tepnovou krvou je pokožka lepšie vyživovaná ako pomocou kozmetických prípravkov. Vďaka obrátenej polohe dochádza k omladzovaniu kože a k jej regenerácii. Dochádza taktiež k dobrému prekrveniu vlasovej pokožky a k podpore rastu vlasov.

Ďalšie účinky obrátenej polohy na trakčnej lavici sú odstránenie nespavosti a prehĺbenie spánku. Najvhodnejšia doba pre aplikáciu obrátenej polohy na trakčnej lavici je večer po celodennej záťaži. Tá je z tela obrátenou polohou doslova  sňatá. Pretože následne už nie sme vystavení žiadnej záťaži /ideme spať/, pretrváva uvoľnenie chrbtice a kĺbov až do rána. Tým sú samozrejme podporené a prehĺbené všetky ďalšie účinky, ktoré obrátená poloha so sebou prináša, vrátane terapeutických účinkov.

 

Terapeutické účinky

 

Zemský povrch je nabitý záporne, avšak vysoká atmosféra má náboj kladný. Spodné vrstvy atmosféry, v ktorých žijeme, sa teda nachádzajú v elektrostatickom poli smerujúcom zhora nadol. Pri polohe v stoji je človek vystavený vertikálnemu prúdu tejto energie. Pri obrátenej polohe na trakčnej lavici pôsobí tento prúd na telo opačne. To má u ľudí vyrovnávajúci účinok. Ten vedie k vysokej terapeutickej hodnote obrátenej polohy.

„Ak sa pozeráme na život z hľadiska biofyzikálneho, vidíme, že elektrické javy sú základom všetkého bunečného života a dochádzame k tomu, že konečnou fázou všetkého je elektrický náboj.“ /Dr. J. Belot/. To plne zdôvodňuje nutnosť zakomponovania obrátenej polohy do nášho života. Veľkou prednosťou obrátenej polohy na trakčnej lavici oproti iným obráteným polohám, napr. z jógy /stoj na hlave, sviečka.../, je jej ľahké zaujatie a následne jednoduché ovládanie polohy na trakčnej lavici. Bez akejkoľvek fyzickej námahy si volíme rôzne uhly obrátených polôh. Riadime sa plne vlastnými pocitmi a dbáme na to, aby nám boli obrátené polohy na trakčnej lavici iba príjemné. Podľa subjektívnych pocitov si volíme sklon obrátenej polohy a dobu zotrvania v obrátenej polohe. Ovládať trakčnú lavicu sa naučíme počas prvých 5 minút.

 

Zásady použitia trakčnej lavice /TL/

 

Pre zdravého človeka bez vážnych zdravotných obmedzení  je trakčná lavica vhodná a je možné ju odporučiť širokej vrstve verejnosti.
 
Pri použití trakčnej lavice je nutné sa riadiť „Zásadami použitia trakčnej lavice“.
Zásady použitia trakčnej lavice:

 
a/ Žiadne aplikácie liečby na TL sa nevykonáva „násilím“, tzn. Skrz nepríjemné a bolestivé stavy pacienta. Čím je poloha na lavici príjemnejšia, tým je hlbší stav relaxácie a uvoľnenia a tým je väčšia účinnosť obrátenej polohy.
 
b/ V polohe rovnovážnej dochádza k odľahčeniu celého tela – „stavu bez tiaže“. Už táto poloha má liečebné účinky.
 
c/ V obrátených polohách neostávame dlhšie ako je nám príjemné. V polohách šikmých ostávame cca od 3min. do15 min. Za túto dobu sa telo dostatočne natiahne a kĺbové spoje rozvoľnia. Potom sa vrátime do polohy rovnovážnej, v ktorej ostávame cca 5-8 min. V tejto polohe natiahnutie a uvoľnenie tela pretrváva aj keď intenzita ťahu je znížená na minimum. Takto sú zachované všetky blahodarné účinky šikmej polohy, bez toho, aby sme museli zvyšovať čas zotrvania v šikmej polohe. Tento postup môžeme počas jednej aplikácie podľa vlastnej znášanlivosti opakovať 2x.
 
d/ Pri rôznych bolestiach a nepríjemných pocitoch sa ihneď vrátime späť do polohy rovnovážnej, v ktorej necháme tieto sprievodné javy doznieť. Pri väčších sprievodných problémoch volíme uhol sklonu lavice čo najmenší, striedavo s polohou rovnovážnou a zvyšujeme ho postupne podľa adaptácie organizmu.
 
e/ Pri návrate zo šikmej polohy do polohy východzej,  doporučujeme ostať niekoľko minút /2-3/ v polohe rovnovážnej.

Používanie TL podľa týchto zásad je bezpečné a značne efektívne.

Použitie trakčnej lavice pre ľudí  s nasledujúcimi lekárskymi diagnózami :  vážne srdcové ochorenie /ťažšie stavy po infarkte myokardu, ťažké vrodené srdečné vady/, stavy po mozgovej mŕtvici, pri bolestiach hlavy po zápale mozgových blán, pri výduti mozgu, zelený zákal očí, akútne stavy po zlomeninách obratlových tiel, totálna endoprotéza kolien, po čerstvých operáciách platničiek chrbtice, pri hemofílii, pri ťažkej cukrovke, stavy po operácii lebky, stavy po vysokej amputácii jednej dolnej končatiny, ťažké psychotické stavy /stavy nepríčetnosti a pod./, trvalo vysoký krvný , nadmerne zvýšená činnosť štítnej žľazy, vážne vnútorné ochorenia /napr. kolagenóza, akútne zápaly a ďalšie podľa lekára/doporučujeme používať  k úplnemu zotaveniu po absolvovaní 4 mesašného uzdravovacieho programu. Počas trvania programu sa organizmus zbaví tukov, toxicity, zvýši sa objem dynamickej energie tela a rozšíri sa magnetické pole tela. Lieky sú postupne ošetrujúcim lekárom vylučované.
    
Pokiaľ sa používaním TL počas uzdravovania  bolesti prehlbujú, volíme dočasne náhradné procedúry .

Prajem vám veľa šťastných chvíľ bez bolesti.

 

STIAHNITE SI LETÁK

 

Liečenie chrbtice- účinok okamžite.

 

<<< Návrat späť

 


 

 

 

 

 

Oddať sa sám sebe je začiatok a koniec všetkého učenia o živote.

Johan Huizinga

Aktuálne články