Newsletter

Chcete dostávať najčersvejsšie informácie priamo do Vašej emailovej schránky?Nákupný košík


FOHOW

  

Regenračné centrum

Všeobecné vyhlásenie

 

Všeobecné vyhlásenie

 

Prístupom na stránky spoločnosti Ing. Hanka ORGOVÁNOVÁ - Bunková výživa (ďalej len "Bunková výživa") súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

  • Všetky informácie obsiahnuté na tejto stránke (texty, obrázky, súbory, nástroje a iné) a ďalších súvisiacich doménach a internetových serveroch sú majetkom spoločnosti Bunková výživa. Všetky práva sú vyhradené a chránené zákonom o autorských právach a ďalšími súvisiacimi ustanoveniami. Reprodukcia, prevod, rozširovanie, alebo ukladanie častí, alebo celého obsahu v akejkoľvek podobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Bunková výživa je zakázaná. Používanie týchto informácií je povolené iba pre osobné, neobchodné účely.
  • Spoločnosť Bunková výživa nekontroluje a nezodpovedá za obsah stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.
  • Používaním stránky spoločnosti Bunková výživa prehlasujete, že ste porozumeli a súhlasíte s týmito podmienkami používania. Spoločnosť Bunková výživa si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať. Zároveň si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obsah i spôsob fungovania stránky spoločnosti Bunková výživa.
  • Spoločnosť Bunková výživa rešpektuje právo na ochranu osobných údajov používateľov a zaväzuje sa ich chrániť. Chce vás preto podrobne informovať o zásadách a postupoch práce s internetom, ktoré prijala na ochranu vášho súkromia a pri zaobchádzaní s vašimi osobnými informáciami, ktoré jej boli on-line zverené. Server, ktorý umožňuje sprístupnenie tejto stránky, môže byť umiestnený mimo krajiny, v ktorej sa nachádzate, a z ktorej pristupujete na túto stránku, avšak spoločnosť Bunková výživa bude zhromažďovať, spracovávať a používať osobné informácie iba v súlade s týmito zásadami.
  • Spoločnosť Bunková výživa používa vaše osobné informácie iba za účelom plnenia vašich požiadaviek a poskytovania lepších služieb. Bez vášho súhlasu neposkytne vaše osobné údaje žiadnej nezúčastnenej tretej strane.
  • Spoločnosť Bunková výživa vám zasiela iba tie materiály, ktoré ste si vyžiadali. Ak sa rozhodnete, že chcete takéto zasielanie zrušiť, bude to rešpektovať.
  • Spoločnosť Bunková výživa si vyhradzuje právo použiť alebo poskytnúť zverené informácie, ak to vyžadujú príslušné právne predpisy.
  • Prezeranie stránky spoločnosti Bunková výživa je možné aj bez identifikácie a poskytovania akýchkoľvek osobných údajov.
  • Spoločnosť Bunková výživa nekontroluje a nezodpovedá za to, akým spôsobom je zaobchádzané s vašimi osobnými údajmi stránkami, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.
 

Prevádzkovateľ stránky: Ing. Hanka ORGOVÁNOVÁ - Bunková výživa

 

 

 

 

Láskavosť v slovách plodí dôveru. Láskavosť v myslení plodí múdrosť. Láskavosť v dávaní plodí lásku.

Lao Tse

Aktuálne články