BRUŠNÝ MOZOG - SVET V CENTRE TELA

07.06.2018

 Je to stred tela, kde nám pri vzrušení, radosti a šťastí poletujú motýle...

Aj keď v skutočnosti nie je podobnosť mozgu v hlave a v bruchu anatomicky až taká výrazná, ich bunkovo-biologická podoba je priam fascinujúca. Rovnako ako centrum v lebke, aj brušný mozog je majstrom jemného ovplyvňovania. Medzi rozhodnutiami z hlavy a z brucha nie je rozpor - dopĺňajú sa - a oveľa intenzívnejšie, než by sme predpokladali.

Práve túto dlho zaznávanú časť ľudského tela s črevným systémom ovláda druhý mozog. Tráviaci systém pokrýva 100 miliónov nervových buniek - viac ako ich je v mieche. Centrála v lebke je odrazom črevného nervového systému. Brušný mozog produkuje neurotransmitery a reaguje na psychotropné lieky. Pracuje autonómne a vysiela do mozgu viac signálov ako ich z neho prijíma. Môže ochorieť a vyvinúť si vlastné neurózy. Cíti, myslí a pamätá si - umožňuje nám rozhodovať sa z brucha.

Je to stred tela, kde nám pri vzrušení, radosti a šťastí poletujú motýle. Kde sa s pocitom v bruchu rodia správne rozhodnutia. Je to priestor, kde sa nachádzajú pocity zdravia, emócií, intuície, blaženosti. Keď signál z brucha dorazí do hlavy, to ešte neznamená, že nadvládu nad naším telom preberá brucho. Rozhodne však relativizuje vplyv, ktorý má naša hlava. "Druhý mozog" je verný obraz nášho mozgu. Oba majú úplne rovnaké typy buniek, účinné látky i receptory.

Veľký zhluk nervových buniek mimo našej hlavy ovplyvňuje oveľa viac procesov než len činnosť tráviaceho traktu. Druhý mozog je garantom prežitia nášho tela aj našej duše. Je zdrojom až 90% psychoaktívnych zložiek - serotonínu, dopamínu, opiátov, ktoré majú priamy súvis s naším duševným rozpoložením. Tu sa produkujú aj chemikálie pôsobiace upokojujúco v drogách, čo svedčí o tom, že všetky závislosti musíme riešiť cez tráviaci systém. Brucho vyživuje náš mozog v hlave.

Už v embryonálnom štádiu časť nervových buniek ostáva v lebke a časť putuje do brušného priestoru. Kontakt medzi nimi ako pevný spoj tvorí miecha a blúdivý nerv, ktorý sa podieľa na riadení činnosti takmer všetkých vnútorných orgánov.

Novorodenec musí hneď po narodení jesť, piť a tráviť. To sú jeho prvé základné a intenzívne kontakty s vonkajším svetom. Z toho vyplýva, že náš život je kontrolovaný z brucha, nie z hlavy. Pokiaľ je brušný mozog silný, myslíme, cítime, pamätáme si. Náš tráviaci systém je priamo prepojený s našimi psychickými procesmi.

Do 75-ho roku života prejde tráviacim systémom človeka vyše 30 ton potravy a 50 000 litrov tekutín. Vnútrajšok nášho tela je dutý. Telo človeka smerom von nie je ohraničené len kožou, ale aj črevnou stenou. Je to perfektne postavený tunel, cez ktorý môžu prejsť tony potravy bez toho, aby nám ublížili. Nervové centrum v bruchu riadi boj s mikroorganizmami, ktoré existujú v symbióze s našim telom a ktoré v miliónoch obývajú náš tráviaci systém a nesmú sa dostať do vnútra organizmu, rovnako ako tie, ktoré denne vo veľkých množstvách prijímame zvonka. Črevo je najväčší orgán imunity v tele, je v ňom vyše 70% všetkých obranných baktérií.

Druhý mozog je jedinečný a nezávislý, funguje samostatne aj keď sme v kóme. Stačí mu len kyslík.

Brušný mozog má svoju moc. Vie generovať a spracovávať informácie od svojich senzorov a kontrolovať množstvo reakcii /vibrácii, pulzov/. Dáva pokyny susedným orgánom, riadi obranné funkcie a pohyb svalov, rozhoduje sa rýchlo, dokáže si stiahnuť informácie z vonkajšieho priestoru. Celý systém je funkčne zorganizovaný a spolupracuje s cievnym systémom. Druhý mozog má všetko, čo potrebuje inteligentný nervový systém. Môžeme povedať, že brušný mozog myslí. Je to prítomná myseľ našej duše. Je to myseľ, ktorá ak je správne energeticky zabezpečovaná, vyživuje nás láskou. To je cesta k spomaleniu procesu stárnutia, cesta k nesmrteľnosti.