ĽUDSKÉ TELO ŽIJE NA ZÁKLADE NEPRETRŽITÉHO ENERGETICKÉHO NABÍJANIA A VYBÍJANIA

17.04.2018

Je preto nedostatočné liečiť choroby len chemicko-fyzikálnymi prostriedkami...

Každá príčina ochorenia - chybná funkcia, nech už ide o baktérie, vírusy, plesne, parazity, emocionálnu alebo fyzickú traumu, skúsenosti z minulých životov, manipuláciu energetickým telom alebo čokoľvek iné - je úplne totožná. Jediné, čo platí /v skutočnom zmysle slova ktorý/, je opätovné spojenie hmotného tela s informáciami energetického tela. To, k čomu potom dochádza, je proces uzdravovania, ktorý sa vymyká kontrole každého terapeuta. Čo je prebytočné, telo v priebehu ozdravného procesu oddelí.

V priebehu liečebných terapíí, pri ktorých intenzívne využívame účinky bioenergie - rezonančnej vlny svetla - nehrá príčina choroby žiadnu úlohu. Podstatné je len spojenie vysokofrekvenčných informácií energetického tela s hmotným telom. Proces uzdravenia prebieha na úrovni vyššej iteligencie, ktorá nemá nič spoločné s našim intelektom.
V tomto procese sa človek stále viac spája so svojou esenciou. Vytvára si novú budúcnosť. Nie je dôležité, ako sa to deje. Terapia predstavuje prerušenie kontaktu s minulosťou a vytvorenie dokonalej novej budúcnosti, ktorá sa zakladá na esencii človeka.

Minulosť a budúcnosť, ktorými sa naša myseľ neustále zaoberá, sú časťami jednej štruktúry a vibrácií, na úrovni ktorej sa prejavujú choroby. Okrem toho jestvuje naše vyššie "Ja" so svojou vibráciou, ktoré nepozná žiadne chybné funkcie, choroby akéhokoľvek druhu.
Počas terapie spájame tento aspekt vyššieho Ja /energetické telo/ s telom hmoty. Prechádzame na vnímanie vlastnej existencie cez pocity, nie cez intelekt.

Výsledný pocit uzdravenia sa prejavuje v koncentrácii fyzickej aj duchovnej sily bez akýchkoľvek obmedzení. Dostaví sa pocit slobody a vnútorného kľudu. Človek prechádza do stavu silnejšieho vnímania prítomnosti. Vie presne, čo a ako má robiť. Je prepojený na svoje intuitívne vnímanie na úrovni mysle. Už neblúdi. Dostaví sa pocit lásky, ktorá nevidí minulosť ani budúcnosť ani chybnú funkciu - choroby, ani problémy. Človek sa vidí taký, aký v skutočnosti je. Pripomína si svoju skutočnú bytosť. Z tejto úrovne potom obdrží novú informáciu o svojej minulosti.
Počas terapie sledujeme teplotu tela a zvyšujeme jeho energetickú a frekvenčnú úroveň. Práve k tomuto účelu využívame zariadenie TRD /termoregulačná diagnostika/. Terapiou cielene sledujeme všetky vopred vypočítané technické parametre tela a dostávame klienta do energetickej rovnováhy.

4 mesačná terapia predstavuje posun mysle na úroveň vyššieho vedomia.

Cesta naspäť už nie je možná.