Termoregulačná diagnostika a terapia - nová cesta k zdraviu

17.02.2020

Termografia je špičkový technologický nástroj, ktorý meria špecificky zápal v tele. Tento test je zvlášť vhodný na hodnotenie aktívnych oblastí tvorby rakovinových buniek... 


Je vysoko účinný a meranie je bezdotykové. Predstavuje významný prínos pri odhalovaní patogénnych tkanív u dospelých, deti, tehotných ale aj u zvierat. 

Termografia je skenovacie zariadenie, ktoré meria teplotu povrchu tela a zobrazuje získané informácie vo forme digitalizovaného obrázka. Tento prístroj vytvára digitálnu mapu vášho tela a veľmi presne zobrazuje tepelné vzorce. Tieto vzorce môžu detekovať niektoré abnormálne stavy ako je rast rakovinových buniek alebo aktívna infekcia. 

Termogramy analyzujú vaskulárne zmeny v tkanivách. Zvýšené prúdenie krvi do určitých oblastí tela zvyšuje ich teplotu. Oblasti zápalu, tvorby rakovinových buniek alebo aktívnej infekcie majú zvýšený krvný obeh. Tepelné zobrazovanie má schopnosť odhaliť jemné fyziologické zmeny, ktoré sprevádzajú patológiu.

Telo by malo mať prirodzene tepelnú symetriu. Oblasti asymetrie môžu naznačovať problémy a sú analyzované konkrétne z hľadiska patológie. Rakovinové bunky sa veľmi rýchlo delia a vyžadujú zvýšený prietok krvi a prísun živín. Metabolické procesy v tele nerozlišujú medzi rakovinovými a zdravými bunkami. To vedie k zvýšenej tvorbe krvných buniek okolo aktívnych rakovinových buniek. 

Termografia zachytáva tento abnormálny prísun krvi ešte skôr než sa rakovina rozšíri tak, aby ju bolo možné zaznamenať ako napr. hrudku pri vyšetrení prsníka. Termografia môže vidieť vznik rakoviny už pri veľkosti 256 buniek, teda pri veľkosti približne špendlíkovej hlavičky. Odhaduje sa, že termografia dokáže detekovať tvorbu rakoviny 6-10 rokov predtým, ako prepukne na základe teplotných zmien.

Prsia zvyčajne neprodukujú veľa tepla. Počas termografického vyšetrenia sa zdravé prsia javia fialovo. To indikuje veľmi nízke úrovne tepla. Červené, oranžové alebo žlté škvrny, ktoré sa objavia počas termografu prsníka, môžu naznačovať prítomnosť rakoviny a mali by sa analyzovať podrobnejšie. 

Termografia je podrobne študovaná už viac ako 30 rokov. Dlhodobé štúdie preukázali priemernú citlivosť a špecifickosť meraní na 90%. 

Termomerania nevytvárajú škodlivé ionizujúce žiarenie. Termogramy používajú infračervenú technológiu, ktorá je úplne bezpečná.

Prvý záznam, ktorý klient dostane, poskytuje základné tepelné informácie. Nasleduje svetelná terapia a následné premeranie. Na základe tepelných zmien sa zisťuje zmena dynamiky prietoku krvi ako účinok terapie. Táto terapia je obzvlášť účinná pri narušení termoregulácie tela a s tým súvisiacimi poruchami zmyslového vnímania, neplodnosti, psychickými narušeniami a fyzickými degeneráciami.

Termograf je veľmi spoľahlivý a presný prístroj, ktorý poskytuje objektívne údaje o tepelných zmenách. Tieto informácie môžu byť použité na úspešnú diagnostiku, liečbu a prognózu. Sú rýchle (15 minút), neinvazívne a úplne bezbolestné.