Zdravá voda: Dynamický pohyb a elektromagnetický potenciál

10.10.2018

Voda ako zdroj života už v dávnych dobách priťahovala ľudsky rozum, lebo nič tak človeka nevzrušuje ako sám život...

S vodou je spojene všetko živé na našej planéte. Voda biosféry sa javí ako samostatný otvorený systém udržujúci existenciu života na Zemi. Všetky živé organizmy obsahujú 70-90% vody. Najviac vody má človek v mozgu /90%/, asi 81% vody je v krvi a 75% vo svaloch. Koža a pečeň obsahujú 70% vody a v kostiach je asi 20% vody.

Obsah vody prevyšuje obsah akejkoľvek inej látky v organizme priemerne miliónkrát. Voda je najrozšírenejšia a najobvyklejšia súčasť prírody, s ktorou sa človek stretáva denne a po celý život. Voda je pritom veľmi neobvyklá látka z hľadiska svojich fyzikálno-chemických vlastnosti a má aj najviac anomálii.

Najohromujúcejšou vlastnosťou vody je, že sa v určitých podmienkach teploty a tlaku vyskytuje v rôznych skupenstvách: tuhom, kvapalnom alebo plynnom. Táto schopnosť premieňať sa tvorí podstatu hmoty, pocitov a myšlienok.

Voda má, v porovnaní s inými kvapalinami a tuhými látkami, výnimočne vysokú teplotnú vnímavosť, preto v noci, a tiež pri prechode z leta do zimy, sa ochladzuje len pomaly. Rovnako pomaly sa tiež ohrieva a tým sa stáva regulátorom teploty na zemeguli. V ľudskom organizme sa táto vlastnosť vody prejavuje v systéme termoregulácie tela.

Ďalšia pozoruhodná vlastnosť vody je jej neobyčajne vysoká skrytá teplota odparovania a topenia, čo je množstvo tepla, ktoré je potrebné dodať k zmene skupenstva vody /skrytá teplota odparovania vody je napríklad 8 krát väčšia než liehu, u topenia je to dokonca viac než 27 krát/.

Nečakanou vlastnosťou vody je aj jej bod mrazu a varu, ktorý sa nemení v porovnaní s inými látkami. To pomáha udržiavať stabilnú teplotu tela v premenlivých vonkajších podmienkach.

Zvláštnosťou vody je tiež jej zmena hustoty, ktorá závisí na zmene teploty. Hustota vody sa nestráca pri prechode z pevného do kvapalného skupenstva, tak ako u iných látok, ale naopak narastá. Preto ľad pláva na vode, preto vodné plochy zamŕzajú od hladiny.

Voda sa uplatňuje ako katalyzátor. Pri nedostatku vlahy mnohé reakcie neprebiehajú alebo sú spomalené. Rovnako v ľudskom organizme pri dehydratácii tkanív máme obmedzený pohyb, spomalené myslenie, hromadenie odpadu, zrýchlený proces starnutia.

Voda je veľmi prispôsobivá reaktívna látka. Vďaka svojim vlastnostiam je unikátnym rozpúšťadlom solí a ďalších látok. Viac než ostatné tekutiny okysličuje kovy a rozrušuje tie najtvrdšie horniny. Túto vlastnosť môžeme pozorovať aj pri obnove ľudských tkanív.

Vysvetlenie týchto zvláštností spočíva vo vytváraní zvláštnych štruktúr molekúl vody. Voda nie je len obyčajná molekula zložená z dvoch atómov vodíka a jedného atómu kyslíka. Pri zmiešaní dvoch elektrónov vodíka a jedného atómu kyslíka vzniká voda, molekula s dvoma pólmi - plus a mínus. Vzniká elektromagnetické pole, sila ktorého závisí od pomeru prítomnosti kvality vody a iných látok zúčastňujúcich sa procesu. Voda je štrukturálne usporiadaný heterogénny systém, v ktorom prebiehajú neustále prechody molekúl vody medzi voľným stavom a jej viazanou fázou. Všetky fyzikálne a chemické vlastnosti vody sa určujú stavom a organizovanou štruktúrou jej viazanej fázy. Tá je jadrom pri utváraní vody ako látky vôbec, je jej "vizitkou zdravia".

Tieto poznatky o vode by nám mohli pomôcť pri hľadaní samouzdravovacích schopnosti ľudského organizmu. Živá alebo zdravá voda je základom nášho zdravia, len ju musíme začať hľadať a naučiť sa ju používať. Voda udržiava náš tepelný systém a spolu s bielkovinami udržiava ľudský organizmus pri živote.

Kedykoľvek je možné obnoviť všetky životné funkcie tela, je len potrebné sa správne rozhodnúť a mať trpezlivosť nechať organizmus vrátiť "pamäť života bielkoviny" na svoje pôvodné nastavenie, ktoré nám bolo darované prírodou už pri narodení. Je to vzrušujúca cesta, základ ktorej tvorí živá voda.