ZDRAVIE A VEDECKÝ OBJAV

17.05.2018

Systém HALM zabudovaný do prístrojov HENEX-BIO...

Systém HALM zabudovaný v liečebných prístrojoch henex-HALM využíva ľudské teplo ako zdroj energie života. Firma BioHenex ponúka revolučné riešenie, ktorý zásadným spôsobom zvyšuje účinnosť terapeutických prístrojov - henex. Do novej rady produktov zakomponovala systém HALM, chránený európskym patentom.

Samotný názov je skratkou pre Harmonizujúci Svetelný Amplifikátor. Tento miniatúrny čip je unikátny v tom, že pre svoje napojenie nepotrebuje zdroj elektrického napätia, ale teplo. " Žijeme na základe nedokonalosti - lebo neustále pri akomkoľvek procese vzniká vždy teplo." Táto myšlienka priviedla Ing. Eugeniusza Motyku k usilovnému bádaniu, ako využiť tieto tepelné straty. Na konci náročného vývoja tak uzrel svetlo sveta systém HALM.

Princíp fungovania čipu spočíva v absorpcii tepla, ktoré do okolia vysiela každý človek a súčasne aj naše okolie. V čipe použité kryštály na báze kremíku svojou vibráciou prijaté teplo odfiltrujú od škodlivých frekvencií infračerveného spektra B a C, ktorých zdrojom sú choré, oslabené orgány a tkanivá, negatívne nastavená psychika, ako aj znečistené okolie. Takto vyčistenú energiu HALM okamžite amplifikuje / zosilňuje/ a dodáva späť do tela. Náš organizmus týmto spôsobom zadarmo získava infračervené teplo slnečného spektra A, ktoré je životne dôležité pre naše zdravie. Bez svetla dokážeme prežiť, ale bez tepla nie.

Už na začiatku 90-tych rokov túto teóriu potvrdil vedec Ing.Eugeniusz Motyka, kedy vyvinul prvý prístroj na báze infračerveného tepla - miniMedic. Aj keď za dvadsať rokov prístroj prešiel modernizáciou, základný princíp prístrojov s dnešným názvom henex-HALM zostáva stále rovnaký. "Vysiela do nášho organizmu vibračnú vlnu, ktorá je energiou života. Rozkmitáva výbežky trombocitov / krvných doštičiek /, ktoré svojim pohybom vytvárajú teplo a putovaním krvným obehom ho rovnomerne rozvádzajú ku všetkým tkanivám a orgánom. Tým dochádza k energeticko-tepelnej rovnováhe a ku vzniku ideálnych podmienok pre náš organizmus. V tele sa tvoria nové, dokonalé bunky.

Pre zachovanie optimálnych funkcii ľudského tela vzhľadom k neustále sa zhoršujúcim životným podmienkam, je dôležité získať ideálnu životnú energiu, ktorú dodávajú telu prístroje henex-HALM. Vylepšený energetický účinok nových prístrojov bol znížený o 70% lebo bol taký silný že doslova vstávali vlasy na hlave. Týmto zásahom sa takmer na nulu znížilo elektromagnetické žiarenie, ktoré každý iný elektronický prístroj vydáva.

Zvýšený účinok novej rady prístrojov potvrdilo meranie pomocou TRD - termoregulačnej diagnostiky. Táto certifikovaná metóda, ktorá behom niekoľkých minút určí komplexný zdravotný stav z hľadiska teplotného rozlíšenia v organizme, preukázala veľmi pozitívny vplyv na ľudský organizmus. Ideálne zdravie tak môžeme jednoznačne spojiť s novými prístrojmi so zabudovaným systémom HALM. Ich cenové rozlíšenie spočíva:

Prístroje HALM : henex-BIO , henex-Energy

v rýchlosti dosiahnutia vyrovnaného energetického stavu v organizme

v nastavení funkcie časovača pôsobenia,

funkcie rozlíšenia sily pôsobenia pri úrazových stavoch,

funkcie možnosti pripojenia telesnej sondy pri lokálnom použití

Prístroje HALM: henex-Actív, henex-Sport

nosenie bez obmedzenia, deti aj dospelí

bez potreby nabíjania