Zmenou myslenia k čistote duše

31.10.2021

Každý z nás je predurčený, aby mal všetko po čom túži, aby mal všetko, čo má rád...

  

Sme stvorení na to, aby sme dokázali všetko, čo by sme chceli dokázať. Naše vzťahy s rodinou a priateľmi majú byť naplnené šťastím. Máme mať toľko peňazí, aby sme mohli žiť plnohodnotný skvelý život. Sme tu na to, aby sme zažívali všetko, o čom snívame. Každý deň, keď sa zobudíme, mali by sme byť naplnení vzrušením, pretože vieme, že to bude deň plný skvelých vecí. Máme sa cítiť silní a v bezpečí. Máme mať zo seba dobrý pocit a máme vedieť, že každý z nás má nesmiernu hodnotu.

Každého postretnú rôzne skúšky, ktoré sú potrebné, pretože nám pomáhajú rasť, prekonávať problémy a čeliť výzvam. Všetky riešenia sú ukryté hlboko v nás. Nenarodili sme sa na to, aby sme bojovali so životom, lebo je to len náš vnútorný boj. Nie sme tu preto, aby sme okamihy šťastia zažívali raz v roku, aby sme boli v práci viac ako dokážeme zvládnuť bez obáv a s radosťou. Nenarodili sme sa, aby sme žili s obmedzenou energiou a pocitom vyčerpania na konci každého dňa. Za tým všetkým existuje zvrchovaná moc, sila, ktorá riadi celý vesmír. A my sme jej súčasťou. Je to svetelné pole energie, ktorá nás obklopuje, ktorá riadi náš život, ktorá nás uzdravuje. Vyžaduje si to len dosiahnuť určitý stupeň vedomia a uvedomenia si tejto sily.

Život každého z nás je veľmi jednoduchý. Pozostáva len z dvoch vecí - pozitívnych alebo negatívnych. Každá oblasť života, či už je to zdravie, financie, vzťahy, práca alebo šťastie je pre nás buď pozitívna alebo negatívna:

  • máme veľa peňazí alebo málo
  • prekypujeme zdravím alebo sme chorľaví
  • naše vzťahy sú šťastné alebo zložité
  • sme naplnení šťastím alebo sa prevažne necítime dobre

Ak prežívame viac negatívnych než pozitívnych situácií, vieme, že čosi nie je v poriadku. Pozorujeme okolo seba šťastných a spokojných ľudí a niečo nám vraví: "Aj ja si to zaslúžim!". A máte pravdu. Zaslúžime si život prekypujúci šťastím. A tým je tá riadiaca sila - sila lásky. Hoci je fyzicky neviditeľná, je reálna rovnako ako vzduch alebo voda. Je to živá a hnacia sila. Preniká každým z nás, len rozdiel je v intenzite, precítení a uvedomení si jej sily. Tento druh lásky je celkom odlišný od toho, čo si pod pojmom láska predstavuje väčšina ľudí. Je to viac ako milovať svoju rodinu, priateľov alebo svoje obľúbené veci či aktivity, pretože láska nie je iba pocit. Láska je pozitívna sila - je príčinou všetkého pozitívneho a dobrého. Nejestvuje sto rôznych pozitívnych síl. Je len jedna.

Veľké prírodne sily ako zemská príťažlivosť či elektromagnetizmus sú pre naše zmysly nevnímateľné, ich účinky sú však nepopierateľné. Rovnako aj sila lásky je neviditeľná, ale jej pôsobenie je oveľa väčšie než pôsobenie akejkoľvek inej prírodnej sily. Bez lásky by nebol život. Bez lásky by sme nejestvovali. Bez lásky by sme neprišli na svet. Táto sila nás poháňa. Všetko, čím chceme byť, čo chceme robiť alebo vlastniť, má pôvod v láske. Bez lásky by sme sa ani nepohli. Nejestvovala by žiadna pozitívna sila, ktorá by nás donútila ráno vstať z postele a pracovať. Táto pozitívna sila lásky nás inšpiruje k pohybu a spôsobuje, že túžime niečím byť, niečo robiť či vlastniť.

Pozitívna sila lásky dokáže stvoriť a znásobiť všetko dobré ale aj zmeniť všetko negatívne. Vďaka sile lásky máme moc nad svojim zdravím, majetkom, kariérou, nad vzťahmi aj nad každou oblasťou svojho života. Táto sila lásky je v nás.

Ale ak máme nad svojim životom moc a táto sila je v nás, prečo potom nemáme všetko, po čom túžime? Prečo nás každý deň nenapĺňa radosťou? Pretože máme možnosť voľby. Je na nás, či budeme milovať život a ovládneme túto pozitívnu silu alebo nie. Bez ohľadu na to, či si to uvedomujeme alebo nie, každý deň svojho života, každý okamih svojho života sa neustále rozhodujeme. Vždy, keď sme prežívali niečo dobré, využívali sme pozitívnu silu lásky. A vždy, keď sme prežívali niečo zlé, nemilovali sme a výsledkom bola negativita. Všetko dobré v našom živote má pôvod v láske. Jej nedostatok je príčinou všetkých negatívnych javov, bolesti a utrpenia.

Tragické je, že chýbajúce povedomie a pochopenie sily lásky je zjavné v živote ľudí na celej planéte. Preto sa dejú veci, aké sa dejú. Cely vesmír sa riadi prírodnými fyzikálnymi zákonmi. Je potrebné len nájsť spôsob ako sa dostať do súladu s týmito zákonmi. Tak ako zákony fyziky vládnu elektrine a zemskej príťažlivosti, jestvuje zákon, ktorý vládne láske.

Aby sme mohli využiť pozitívnu silu lásky a zmeniť pomocou nej svoj život, musíme pochopiť jej zákon - najsilnejší zákon vesmíru, zákon príťažlivosti, pretože táto sila drží pohromade každý atóm, každú molekulu. Gravitačná sila pripútava každého človeka, rastlinu alebo zviera k zemi. Sila príťažlivosti drží pohromade bunky nášho tela, auto na ceste a vodu v pohári. Každý predmet, ktorý používame, drží pohromade pôsobením sily príťažlivosti. Príťažlivosť je sila, ktorá priťahuje ľudí k iným ľuďom. Spôsobuje, že ľudia vytvárajú skupiny so spoločnými záujmami. Táto sila nás priťahuje k obľúbeným veciam, miestam, priateľom a ľuďom, ktorých máme radi. Bez tejto sily by sme nevedeli, čo máme radi a čo nie, pretože by sme sa necítili k ničomu priťahovaní. Silu lásky pociťujeme prostredníctvom sily príťažlivosti.

Zákon príťažlivosti - magnetizmu a lásky je jedno a to isté. Rozdiel je len v jej intenzite a stave vedomia, v akom sa udržiavame. V živote to znamená, čo vydávame, to aj prijímame späť. Čokoľvek dáme, musí sa k nám vrátiť. Taká je fyzika a matematika vesmíru. Dávajme pozitivitu a budeme dostávať pozitivitu. Dávajme negativitu a budeme dostávať negativitu. Pozitivitu či negativitu dávame prostredníctvom svojich myšlienok. Myšlienky rozhodujú, či naše slová a činy budú pozitívne alebo negatívne. Myšlienky sú pozitívne, keď myslíme na to, po čom túžime a čo máme radi. Negatívne myšlienky sa zaoberajú tým, čo nechceme a nemáme radi. Je to ľahké a jednoduché. Využívajme tieto poznatky, lebo náš život nie je vecou náhody, ale našou voľbou.

Život nás nasleduje. Absolútne všetko, čo v živote zažijeme, je výsledkom toho, čo sme vydali vo svojich myšlienkach, bez ohľadu na to, či si to uvedomujeme alebo nie.

Život nás nasleduje. Všetko, na čo myslíme a čo cítime, rozhoduje o našom živote.

Láska znamená slobodu. Pri jej dávaní vo vzťahoch je jeden malý problém, ktorý bráni, aby sme mali taký život, aký si zaslúžime. Ten problém existuje len preto, lebo nesprávne chápeme, čo znamená dávať druhým lásku. Aby nám to bolo úplne jasné, musíme pochopiť, čo znamená druhým lásku nedávať.

Keď sa pokúšame iného človeka zmeniť, nedávame mu lásku. Keď si namýšľame, že vieme, čo je pre iného najlepšie, nedávame lásku. Keď si myslíme, že máme pravdu, a ten druhý sa mýli, nedávame mu lásku. Kritika, obviňovanie či hľadanie nedostatkov na druhom znamená, že mu nedávame lásku. Nenávisť sa nedá premôcť nenávisťou. Nenávisť premôže len láska.

Na záver ešte ako využiť moc lásky pre dokonalé zdravie? Buďte za svoje telo vďační namiesto toho, aby ste na ňom hľadali nedostatky. Vždy, keď pomyslite na to, čo sa vám na vašom tele nepáči, spomeňte si, že voda vo vašom tele prijíma vibráciu vašich myšlienok. Namiesto toho sa z celého srdca poďakujte za to, čo sa vám na vašom tele páči, a veci ktoré sa vám nepáčia si nevšímajte. Keď pôjdete na nejaké vyšetrenie, v myšlienkach aj v pocitoch sa nalaďte na výsledok, aký chcete mať. Bez ohľadu na to, čo hovoria iní. Podľa zákona príťažlivosti musia mať výsledky vyšetrenia či testov rovnakú frekvenciu ako vy, preto keď chcete pritiahnuť želaný dobrý výsledok, musíte byť na frekvencii, na akej ho chcete dostať.

Možnosti a zázraky sú to isté.

Sila lásky nemá žiadny opak. V živote niet okrem lásky inej sily.

Všetko negatívne, čo okolo seba a najmä vo svojom živote vidíte, je vždy len prejavom nedostatku lásky.

A to je môj odkaz pre vás: Denne sa starajte o čistotu svojho tela a svojich myšlienok a vaša duša bude stále mladá a telo zdravé.

Budete mať život, aký si vysnívate.