CVIČENIE PILATES 


Cvičenie Pilates je zamerané na spevnenie brušného a chrbtového svalstva, uvoľnenie kĺbov, správne dýchanie a nadobudnutie duševnej rovnováhy.

Základné princípy Pilatesových cvikov

Vedomé dýchanie uvoľňuje telo, vytvára vlastný rytmus cvičení a pomáha pri aktivácii dôležitých hĺbkových svalov.

Všetky cviky vytvárajú plynulý tok pohybov, takže i prechody medzi jednotlivými cvikmi sú plynulé.

Všetky pohyby prebiehajú vedome a riadene. Kontrola intenzívne stimuluje telo a chráni ho pred poraneniami.

Koncentrácia na správne vykonanie cviku prináša duševné osvieženie a uvoľnenie.

Precízne vykonanie jedného jediného pohybu dá podľa Pilatesa viac než desať zle vykonaných cvikov.

Súhra brušného, sedacieho a panvového svalstva dopomôže k stabilite a posilneniu svalov v strede tela, čo je dôležité pre správne držanie tela a pre ladné pohyby.