MERANIE FYZICKEJ KONDÍCIE TELA 


Poznať svoju fyzickú kondíciu tela je prvý krok k zdraviu. Je to prvý krok k aktívnej prevencii voči ochoreniam, ktoré začínajú stratou kontroly nad svalovým tkanivom a tukmi. Zistíte, kde sa vám stráca energia svalov, ako ju dopĺňať a udržať. Je to podmienka zdravej a bezpečnej regulácie hmotnosti, je to podmienka vitality a duševnej pohody. Pri dostatočnej zásobe svalovej energie náš imunitný systém v zastúpení svalov, nervov a hormónov s ľahkosťou vyrovnáva energetické pnutia na všetkých troch úrovniach nášho bytia: fyzickej, citovej a mentálnej.

Telesný tuk

Zvýšená hodnota tukov predstavuje náhradnú tepelnú izoláciu za stratu svalového tkaniva. Príčinou je zlé zloženie stravy alebo oslabená činnosť hladkých svalov tráviaceho systému a s tým súvisiaci neúplný enzymatický proces počas trávenia. Telo nevie obsah žalúdka využiť ako energeticky hodnotný na budovanie svalového tkaniva, ale ukladá ho ako potravinový odpad - energiu nižšej hodnoty - do tukových zásob. Hladinu tukov znížime posilnením bazálneho metabolizmu hladkých svalov.

Svalové tkanivo

Táto funkcia ukazuje hmotnosť priečne pruhovaného svalstva a hladkých svalov. Svalové tkanivo každého z nás má presne stanovené percento objemu váhy k celkovej výške. Znížené hodnoty predstavujú proteínovú podvýživu, spomalenie, narušenie metabolizmu, výsledkom čoho je priberanie alebo strata na váhe. Je to hlavný problém obezity. Pri budovaní svalovej hmoty sa zvyšuje energetická nadstavba. Najväčšie riziko, ktoré predstavuje strata svalového tkaniva, je zníženie objemu krvi v obehovom systéme, a tým aj nedostatočné vyživovanie mozgu a tela potrebnými živinami a energiou.

Viscerálny tuk

Je to tuk v brušnej dutine, ktorý obklopuje hladké svaly vnútorných orgánov. Zvyšovanie viscerálneho tuku je následkom straty svalového tkaniva, pribúdajúcimi problémami tráviaceho systému a nesprávneho zloženia stravy. Budovaním svalového tkaniva a spevňovaním vnútorného svalstva v oblasti brucha /napr. metódou Pilates cvičenia/ sa znižuje riziko ochorení a zmenšujú sa nepohodlné obvody pása.

Fyzická kondícia

Funkcia porovná vaše zloženie tkanív tým, že porovná váš telesný tuk a svalovú hmotu. Vyrovnaný pomer svalov a tukov sa prejaví v pocite dobrej fyzickej aj duševnej kondície. Pracovať na dosiahnutí dobrej fyzickej kondície si vyžaduje hlavný dôraz na správne zloženie stravy, hlavne na obsah kvalitnej bielkoviny a cukrov v správnom pomere. Dosiahneme tak nárast beztukovej svalovej hmoty, ktorú potom môžeme tvarovať. Opomenutím stravy pri zvýšenej fyzickej aktivite si spôsobíme podvýživu hladkých svalov na úkor šikmých svalov a ochorieme. Nezabudnite, že svaly vznikajú v kuchyni - v posilňovniach ich len tvarujeme. Pozor na plytvanie energiou!

Telesná voda

Podiel telesnej vody je podiel všetkých tekutín v tele a vyjadruje percento telesnej hmotnosti. Krv hrá dôležitú úlohu pri všetkých telesných funkciách a je obsiahnutá v každej bunke. Zabezpečuje prenos energie v tele, zabezpečuje výživu pre mozog a hlavne fyzickú komunikáciu medzi svalovými bunkami tela prenosom hormónov. Pri jej poklese pod 50% bunka dehydruje a prestáva fungovať. Pri správnom množstve telesných tekutín v tele a pri dostatočnom zastúpení bielkoviny v strave zabezpečíme zdravú krvotvorbu a pravidelné očisťovanie tela od odpadových látok. Dostatočne prekrvené telo je zárukou vitálnych funkcií všetkých orgánov. Nezávisí to od veku.

Bazálna metabolická spotreba /BMS/

Hodnota predstavuje množstvo kalórií, ktoré potrebujeme pre výmenu základných látok. BMS je hodnota minimálnej energie, ktorú vaše telo potrebuje v kľudovom stave, aby mohlo normálne fungovať /dýchanie, krvný obeh, nervový systém, obnova buniek, syntéza bielkovín/. Kalórie spaľujete aj v spánku. Približne 70% za deň skonzumovaných kalórií telo využije na látkovú výmenu. Vynechávaním jedla sa metabolizmus spomaľuje. Pri každej aktivite je spotrebovaná energia. Čím intenzívnejšia je aktivita, tým viac kalórií spotrebujete. Preto je potrebné dbať na zloženie potravy a na pravidelnosť stravovania, aby telo nespaľovalo energiu na úkor regenerácie a obnovy buniek. Základom pre to sú svaly. Fungujú ako motor a spotrebujú veľké množstvo energie. Vaša BMS závisí na podiele svalov vo vašom tele. Pri budovaní svalovej hmoty stravou /cvičením energiu svalov strácame/ zvyšujeme prirodzený metabolizmus tela a tým znižujeme podiel telesného tuku. Pri nízkej BMS je odbúravanie tukov pomalé, priam nemožné bez zdravotných následkov.

Metabolický vek

Táto funkcia spočíta vašu BMS a ukáže vám priemerný vek, ktorému prináleží kvalita vašich telesných tkanív. Váš vyšší metabolický vek znamená zvýšený podiel tukov na úkor svalov. Riziko pre zdravie znamená znížené množstvo energie na udržiavanie fungovania životne dôležitých funkcií v požadovanej kvalite. Keď je váš metabolický vek vyšší než váš skutočný vek, znamená to, že je potrebné zvýšiť bazálny metabolizmus, aby sa dosiahol nie nárast svalov na objeme, ale ich kvalita. Kvalita hladkých svalov /srdce, pečeň, obličky, slezina, pľúca a všetky ďalšie živé tkaniva/ sa prejavuje v ich funkčnosti. Kvalita hmotného tela sa odráža v kvalite citového a mentálneho tela. Nezávisí to od veku. Zlom metabolického veku nastáva medzi 16 až 17 rokom, kedy sa BMS znižuje.

Hmotnosť kostí

Hmotnosť kostí v tele znamená množstvo kolagénu, kalcia a ostatných minerálov. Cvičenie a pravidelný prísun stavebných látok v strave pomáha rozvoju kostného tkaniva jeho zdravou regeneráciou. Pretože štruktúra kostí sa nemení v krátkom časovom úseku, je dôležité rozvíjať a udržovať zdravé kosti hlavne zdravým pH organizmu. Ľudia s osteoporózou a inými deformáciami kostí by mali čo najskôr upraviť svoju stravu a pitný režim.

Meraním fyzickej kondície tela klient zistí, kde sú jeho skryté problémy, a dostane dostatok informácii na ich odstránenie.


BILANCIA ŽIVOTNEJ ENERGIE - osobná konzultácia v trvaní 1 hod

VÝPOČET:

energetického potenciálu pri narodení

rozloženie energetických zdrojov vo vnútornom i vonkajšom tele

premeranie skutočných energetických hodnôt podľa momentálnej energetickej kvality tela

určenie zablokovania prúdenia energie na psychickej aj fyzickej úrovni

doporučenie riešenia vyrovnania energetickej bilancie tela a odblokovania prúdenia energie

bezplatné konzultácie až do úplného vyrovnania energetickej bilancie tela