NUMEROLÓGIA 


NUMEROLÓGIA ZDRAVIA - individuálna konštitúcia 

Starí Číňania dokážu vyčítať zdravotný stav jedinca na základe systému jin - jang. Tento systém predstavuje pomer dvoch základných potenciálnych životných energií nášho tela získaný v deň narodenia.

Je to životný princíp, premietnutý do našej individuálnej konštitúcie. My sa pomocou numerologickej mriežky dopočítame k rovnakým výsledkom. Pri numerologickom výpočte vychádzame z dátumu narodenia a dokážeme určiť, ktoré orgány sú silné a ktoré slabé. Ide o orgány hladkých svalov: žlčník, močový mechúr, hrubé črevo, žalúdok, tenké črevo slezina, obličky, srdce, pečeň a pľúca. Pretože všetko na svete má svoj opak /dobré a zlé, čierne a biele, plus a mínus atd./, sú podľa čínskej filozofie zdravia orgány zaradené do dvojíc, a to podľa typu energie jin a jang. Dvojice orgánov musia byť v rovnováhe a nesmú vykazovať príliš veľké rozdiely. Pokiaľ je rozdiel čísel vyšší ako dva, nie je to ideálny stav.

Cieľom rozboru numerologickej mriežky je rozobrať myšlienku vrodenej energetickej disharmónie, snaha pochopiť, prečo sme chorí a nešťastní.

Numerologická mriežka zdravia je od narodenia nemenná, ale ovplyvniteľná. Energetické bloky vieme uvoľňovať a deficit energie vieme vyrovnať. Pochopenie nerovnovážneho rozloženia energií je cesta k plnšiemu životu a duchovnému rozvoju osobnosti.

Numerologický rozbor zdravia dáva možnosť pochopiť zdravie z hľadiska fungovania prírodných zákonov a ich vplyvu na náš celkový vývoj. Každá choroba je pominuteľná, len musíme byť trpezliví.


NUMEROLÓGIA OSOBNOSTI - charakteristika osobnosti 

Numerológia je veda, ktorá využíva všetky dávne znalosti o fungovaní a harmónii Vesmíru, aby pomocou čísel vysvetlila prírodné zákony aj ľudskú dušu.

Čísla sú v numerológii vyjadrením názorov, myšlienok a predstáv. Každé číslo je symbolom pre nejaký pojem, v ktorom sú zakotvené názory. Keďže Vesmír je usporiadaný číselne, čísla sú považované za podstatu harmónie.

To, že náš život súvisí s numerológiou, spoznáme podľa toho, že prebieha v cykloch. Neustále sa pohybujeme v pravidelne sa opakujúcich obdobiach. Stretávame sa s tým aj vo vzťahoch. Nič nie je stále, okrem zmeny. Postupujeme po ceste života, ktorá je plná zmien bez ohľadu na to, kto sme. Vedie nás pravidelnými cyklami, kedy sa všetko mení - naše chovanie, povaha, spôsob ako ovplyvňujeme svoj osud aj ľudí, ktorých milujeme a ktorí milujú nás.

Numerológia nám pomáha objasniť cestu životom a jeho cykly. Podľa toho, čo sa dozviete o sebe, môžete lepšie pochopiť cestu svojho života, ktorá je vám daná pri narodení, či už tomu veríte alebo nie.


NUMEROLÓGIA OSOBNOSTI /písomná forma, možná aj osobná konzultácia/

Numerologický rozbor:

životného čísla

primárneho čísla dňa narodenia

roku narodenia

osobná ročná vibrácia 

numerologickej mriežky podľa symboliky

plných a prázdnych polí

plných a prázdnych rovín

osudového čísla celého mena pri narodení aj terajšieho

charakteristika krsného mena


NUMEROLÓGIA PARTNERSKÝCH VZŤAHOV /písomná forma, možná aj osobná konzultácia/

Vyhodnotenie:

kvality partnerského vzťahu

väzby na rodinu

stability vzťahu

výpočet rodinnej, duchovnej a hmotnej stability

význam partnerského čísla podľa krstných mien

numerológia osobnosti obidvoch partnerov