PSYCHOTERAPIA


LEŽANIE V ENERGETICKEJ BUNKE

Ležanie v tachyonizovanej bunke, ktorej obaly účinkujú ako antény na zosilnené prijímanie životnej energie /prány/. 

Je to bezfrekvenčná energia, čo zaručuje absolútnu bezpečnosť pre každého. Ma blahodárny účinok na prekrvenie oboch hemisfér mozgu, ktoré dostáva do energetickej rovnováhy. 

Človek sa tým dostáva do kľudového stavu, v ktorom si oddýchne a zrelaxuje. Tento stav pomáha znovu sa dostatočne koncentrovať na riešenie osobných aj pracovných povinností.