STOP OCHORENIAM CHRBTICE 


Trakčná /polohovateľná/ lavica


Počas bežných dní na každého pôsobí gravitačná sila a tá stláča naše stavce v chrbtici k sebe, čím sa opotrebovávajú platničky a zvyšuje napätie chrbtového svalstva. Počas procedúry spoločne nájdeme správny stupeň naklonenia, vhodný pre vašu chrbticu. Okrem blahodárneho účinku, ktorý sa dostaví ihneď, pocítite tiež prekrvenie mozgu podporujúce myslenie a kreativitu.

Trakčná lavica bola vyvinutá pre preventívne a liečebné využitie pri bolestiach a ochoreniach chrbta, chrbtice a pohybového systému. Trvalé jednostranné zaťaženie, či už v polohe v sede alebo v stoji, tak typické pre náš súčasný život, vedie postupne k preťaženiu a následne k poškodeniu preťažovaných častí tela :

preťaženie žilného obehu dolných končatín

preťaženie medzistavcových platničiek

preťaženie bedrových kĺbov

preťaženie vnútorných orgánov /v polohe v sede/

Šikmá poloha na trakčnej lavici vyrovnáva tieto dôsledky preťaženia tým najprirodzenejším a najefektívnejším spôsobom. 

Účinky šikmej polohy 


U človeka je krvný obeh v podstate vertikálny a zemská príťažlivosť v ňom hrá dôležitú úlohu. Pod rovinou srdca je tým postihnutý predovšetkým žilový obeh. Aby sa žilová krv dostala do srdca a do pľúc, musí prekonať zemskú príťažlivosť. Deje sa tak hlavne svalovými sťahmi, ktoré stlačujú žily a tlačia krv smerom k srdcu. Toto riešenie je uspokojivé u prírodného človeka, ktorý musí pracovať telesne. Naproti tomu u civilizovaného človeka, ktorý vedie prevažne sedavý spôsob života, sú svalové sťahy zaisťujúce normálnu rýchlosť krvného obehu nedostatočné. To vedie k nahromadeniu žilovej krvi v dolných končatinách a hlavne v brušnej oblasti, kde krv stagnuje v brušných orgánoch, čo narušuje ich dobrú funkciu. V častiach tela nad úrovňou srdca môže narážať na ťažkosti obeh krvi tepnovej, hlavne smerom k mozgu. Táto situácia je o to horšia, že civilizovaný človek má pri práci "hlavou" veľké požiadavky na prívod okysličenej krvi do mozgu. Vzpriamená poloha je taktiež príčinou posunutia vnútorných orgánov /poklesu žalúdka, čriev, atď./, čo vedie k funkčným poruchám. Preto napríklad aj jogíni celkom logicky kladú veľký dôraz na obrátené polohy, ktoré umožňujú takmer okamžite odstrániť nevýhody vzpriameného postoja.

Účinky na kostru


V obrátenej polohe na trakčnej lavici sa svaly rýchlo uvoľňujú a chrbtica sa citeľne predĺži už po niekoľkých minútach. Toto predĺženie je spôsobené znovunasatim tekutiny do jadra platničky, ktoré vyživuje chrupavku. Tým dochádza k regenerácii medzistavcových platničiek. Vzhľadom k tomu, že pre bolesti chrbta je charakteristické ich opakovanie a vekom dochádza k degenerácii, je to dôvod pre pravidelné používanie lavice. Obrátenou polohou na trakčnej lavici dosahujeme:

predchádzanie vzniku statických porúch chrbtice /skolióza/ u mladých ľudí v období rastu

prevenciu vzniku bolesti chrbta

liečbu všetkých bolestivých syndrómov

liečbu porúch statiky chrbtice mladých ľudí /chybné držanie tela, skoliotické a kyfotické držanie tela, liečby skolióz všetkých stupňov/

Účinky na krvný obeh


Šikmá poloha na trakčnej lavici má významné účinky na krvný obeh. Vieme, že vzpriamená poloha podporuje hromadenie krvi v žilách v častiach tela pod úrovňou srdca, zatiaľ čo nad úrovňou srdca je brzdený tok tepnovej krvi. Obrátená poloha na trakčnej lavici spôsobuje obrat v tejto situácii : žilová krv je okamžite odvádzaná zo žíl nôh a sú odstránené krvné zrazeniny z brušných orgánov. Tým sa urýchľuje návrat žilovej krvi do srdca. Urýchlením návratu žilovej krvi dostávajú pľúca väčšie množstvo krvi k prečisteniu. Obrátená poloha na trakčnej lavici spolu s hlbokým dýchaním tak prečisťuje organizmus bez toho, aby zaťažoval srdce, ktoré bije rovnomerne a pokojne. Tepnová krv prichádza v dostatočnej miere a pod ľahkým tlakom do mozgu, zatiaľ čo vo vzpriamenej polohe musí táto krv prekonávať gravitáciu. Šikmá poloha na trakčnej lavici pôsobí preventívne proti žilovým zrazeninám, kŕčovým žilám a hemeroidom. Pri sklone k týmto problémom prispeje šikmá poloha k ich odstráneniu alebo aspoň zmierneniu.

Účinky na brušné orgány 


Oblasť brucha je v podstate staveniskom organizmu. Ide o oblasť medzi bránicou a panvou, ktorá hrá v našom živote rozhodujúcu úlohu. Šikmá poloha na trakčnej lavici uvádza do obehu masy krvi z brušných orgánov. Mimo to zaisťuje dobrý odtok krvi z orgánov uložených v podbrušku, kde prakticky trvalá poloha v sede /charakteristická pre mnoho ľudí/ vedie takmer k trvalému prekrveniu. Prostatické problémy, ktorými trpí toľko mužov po päťdesiatke, sú skomplikované /a niekedy dokonca vyvolané/ týmto množením. Pri obrátenej polohe na trakčnej lavici dochádza k uvoľneniu prostaty a je pociťovaná okamžitá úľava. Dochádza taktiež k odkrveniu pohlavných orgánov. Brušné orgány, ktoré trpia často poklesom /ľadviny, žalúdok, črevá atď./, sa dostávajú znova do svojej normálnej polohy a nadobúdajú pôvodné formy, pokiaľ vykonávame obrátenú polohu na trakčnej lavici systematicky. Obrátená poloha na trakčnej lavici pôsobí mimoriadne dobre na zažívacie ústrojenstvo a jeho pripojené žľazy, predovšetkým na pečeň. Mnoho ľudí so sedavým zamestnaním trpí viac či menej zjavným prekrvením tohto orgánu. Ak si uvedomíme, že všetka žilová krv z tráviaceho ústrojenstva prechádza pečeňou, pochopíme, že je nutné sa vyhnúť prekrveniu tohto orgánu. Zaistenie dobrého prietoku žilovej krvi tráviacim systémom povedie k lepšiemu prívodu krvi a tým pádom k zlepšeniu zažívacích funkcií. Počas obrátenej polohy na trakčnej lavici dochádza k účinnej masáži pečene.

Účinky na pľúca


Obrátená poloha na trakčnej lavici upravuje radikálnym spôsobom dýchanie. Pôsobí predovšetkým počas výdychu, ktorý je v dýchacom cykle rozhodujúci. Nedostatočný výdych vedie k trvalej stagnácii zbytkového vzduchu, ktorý je v podstate toxický. Inými slovami teda znižuje množstvo vzduchu, ktoré môžeme vdýchnuť. Pľúca civilizovaných ľudí sú zle prevetrávané. Obrátená poloha na trakčnej lavici uľahčuje hlboký výdych tlakom orgánov na bránicu. Horná časť pľúc je dobre ventilovaná a to je pre naše zdravie obzvlášť dôležité.

Účinky na mozog 


Mozog je najlepšie prekrvený orgán nášho tela, keďže jeho potreba čerstvej krvi je neporovnateľne vyššia ako u iných orgánov alebo tkanív. Počas obrátenej polohy na trakčnej lavici priteká krv pomocou gravitácie v dostatočnom množstve a pod miernym tlakom do mozgového obehu, aby ho doslova prečistila. Obrátená poloha na trakčnej lavici zachováva, prípadne obnovuje pružnosť kapilár. Dostatočné premytie a otvorenie mozgových vlásočníc odstraňuje väčšinu migrén a ďalších bolestí hlavy. Obrátená poloha prekrvením mozgu podporuje a stimuluje duševné funkcie. Pamäť sa zlepšuje rovnako ako sústredenie, zvyšuje sa odolnosť proti nervovej únave, miznú stavy úzkosti a nervozity - a to všetko, keď sa denne praktikuje obrátená poloha na trakčnej lavici. Zlepšujú sa fyziologické funkcie mozgu a to umožňuje lepšie využívať naše duševné schopnosti.

Estetické účinky 


Tým, že obrátená poloha na trakčnej lavici zlepšuje statiku chrbtice, zaisťuje nám vzpriamený, ľudský postoj a prirodzene pružnú chôdzu. Dostatočným prekrvením tváre tepnovou krvou je pokožka lepšie vyživovaná ako pomocou kozmetických prípravkov. Vďaka obrátenej polohe dochádza k omladzovaniu kože a k jej regenerácii. Dochádza taktiež k dobrému prekrveniu vlasovej pokožky a k podpore rastu vlasov.


Ďalšie účinky obrátenej polohy na trakčnej lavici sú odstránenie nespavosti a prehĺbenie spánku. Najvhodnejšia doba pre aplikáciu obrátenej polohy na trakčnej lavici je večer po celodennej záťaži. Tá je z tela obrátenou polohou doslova sňatá. Pretože následne už nie sme vystavení žiadnej záťaži /ideme spať/, pretrváva uvoľnenie chrbtice a kĺbov až do rána. Tým sú samozrejme podporené a prehĺbené všetky ďalšie účinky, ktoré obrátená poloha so sebou prináša, vrátane terapeutických účinkov.

Terapeutické účinky 


Zemský povrch je nabitý záporne, avšak vysoká atmosféra má náboj kladný. Spodné vrstvy atmosféry, v ktorých žijeme, sa teda nachádzajú v elektrostatickom poli smerujúcom zhora nadol. Pri polohe v stoji je človek vystavený vertikálnemu prúdu tejto energie. Pri obrátenej polohe na trakčnej lavici pôsobí tento prúd na telo opačne. To má vyrovnávajúci účinok, ktorý vedie k vysokej terapeutickej hodnote obrátenej polohy.

"Ak sa pozeráme na život z hľadiska biofyzikálneho, vidíme, že elektrické javy sú základom všetkého bunečného života a dochádzame k tomu, že konečnou fázou všetkého je elektrický náboj." /Dr. J. Belot/. To plne zdôvodňuje nutnosť zakomponovania obrátenej polohy do nášho života. Veľkou prednosťou obrátenej polohy na trakčnej lavici oproti iným obráteným polohám, napr. z jógy /stoj na hlave, sviečka atď./, je jej ľahké zaujatie a následne jednoduché ovládanie polohy na trakčnej lavici. Bez akejkoľvek fyzickej námahy si volíme rôzne uhly obrátených polôh. Riadime sa plne vlastnými pocitmi a dbáme na to, aby nám boli obrátené polohy na trakčnej lavici iba príjemné. Podľa subjektívnych pocitov si volíme sklon obrátenej polohy a dobu zotrvania v nej. Ovládať trakčnú lavicu sa naučíme počas prvých 5 minút.

Zásady použitia trakčnej lavice /TL/


Pre zdravého človeka bez vážnych zdravotných obmedzení je trakčná lavica vhodná a je možné ju odporučiť širokej vrstve verejnosti. Pri použití trakčnej lavice je nutné sa riadiť nasledujúcimi zásadami: 

a/ Žiadne aplikácie liečby na TL sa nevykonávajú "násilím", tzn. cez nepríjemné a bolestivé stavy. Čím je poloha na lavici príjemnejšia, tým je hlbší stav relaxácie a uvoľnenia a tým je väčšia účinnosť obrátenej polohy.

b/ V rovnovážnej polohe dochádza k odľahčeniu celého tela - "k stavu beztiaže". Už táto poloha má liečebné účinky.

c/ V obrátených polohách neostávame dlhšie ako je nám príjemné. V šikmých polohách zostávame približne 3 - 15 min. Počas tejto doby sa telo dostatočne natiahne a kĺbové spoje uvoľnia. Potom sa vrátime do polohy rovnovážnej, v ktorej ostávame približne 5 - 8 min. V tejto polohe natiahnutie a uvoľnenie tela pretrváva aj keď intenzita ťahu je znížená na minimum. Takto sú zachované všetky blahodarné účinky šikmej polohy bez toho, aby sme museli zvyšovať čas zotrvania v šikmej polohe. Tento postup môžeme počas jednej aplikácie podľa vlastnej znášanlivosti opakovať 2x.

d/ Pri rôznych bolestiach a nepríjemných pocitoch sa ihneď vrátime späť do polohy rovnovážnej, v ktorej necháme tieto sprievodné javy doznieť. Pri väčších sprievodných problémoch volíme uhol sklonu lavice čo najmenší, striedavo s polohou rovnovážnou a zvyšujeme ho postupne podľa adaptácie organizmu.

e/ Pri návrate zo šikmej polohy do polohy východzej, doporučujeme ostať niekoľko minút /2-3/ v polohe rovnovážnej.

Používanie TL podľa týchto zásad je bezpečné a veľmi efektívne.

Použitie trakčnej lavice pre ľudí s nasledujúcimi diagnózami - vážne srdcové ochorenie /ťažšie stavy po infarkte myokardu, ťažké vrodené srdečné vady/, stavy po mozgovej mŕtvici, pri bolestiach hlavy po zápale mozgových blán, pri vyduti mozgu, zelený zákal očí, akútne stavy po zlomeninách obratlových tiel, totálna endoprotéza kolien, po čerstvých operáciách platničiek chrbtice, pri hemofílii, pri ťažkej cukrovke, stavy po operácii lebky, stavy po vysokej amputácii jednej dolnej končatiny, ťažké psychotické stavy /stavy nepríčetnosti a pod./, trvalo vysoký krvný tlak, nadmerne zvýšená činnosť štítnej žľazy, vážne vnútorné ochorenia /napr. kolagenóza, akútne zápaly a ďalšie podľa lekára/ - doporučujeme až po absolvovaní 4-mesačného uzdravovacieho programu. Počas trvania programu sa organizmus zbaví tukov, toxicity, zvýši sa objem dynamickej energie tela a rozšíri sa magnetické pole tela. Lieky sú postupne ošetrujúcim lekárom vylučované. Pokiaľ sa používaním TL počas uzdravovania bolesti prehlbujú, volíme dočasne náhradné procedúry 

Prajem vám veľa šťastných chvíľ bez bolesti.