TERMOGRAF SCAN2001 BLUESENSE


Systém funguje tak, že za pomoci špeciálnej techniky lekár či odborný asistent sníma teplotné rozdiely na povrchu ľudského tela. Energetické hodnoty sa potom načítajú do počítačového programu, ktorý podľa fyzikálnych princípov regulácie organizmu určí úplne komplexný zdravotný stav každého človeka. Výsledkom je termovízny obraz, ktorého interpretáciou možno zistiť presný zdravotný stav vyšetrovaného pacienta. Respektíve sa dajú určiť možné choroby, vrátane niektorých zhubných nádorových ochorení. Princíp spočíva v snímaní energie v podobe infračerveného tepla.

Všetky povrchy telies, ktoré sú teplejšie než absolútna nula, čo zodpovedá približne 273 stupňom Celzia pod bodom mrazu, vysielajú žiarenie v neviditeľnom infračervenom spektre. U veľmi teplých telies možno žiarenie vidieť voľným okom. Napríklad v prípade rozžeraveného kovu v elektrických kachliach. Tie, aj keď ich vypneme, stále sálajú teplo, ktoré vieme zmerať. A tento princíp sa využíva v systéme Termograf SCAN2001 Bluesense, ktorý sníma teplotné rozdiely na povrchu ľudského tela a teploty tkanív.

Na doplnenie: Základnou podmienkou dĺžky života ľudského tela je neustále udržanie si životnej telesnej teploty. Druhou podmienkou je, aby energia tela bola neustále v pohybe. Každý pohyb ale predstavuje tepelnú stratu. Tepelná strata predstavuje choroby.

Jediný prístroj, ktorý tieto tepelné straty dokáže určiť, je termograf. Jediný prístroj, ktorý dokáže tepelnú rovnováhu v tele udržať je HENEX-BIO. Súčasne je to jediná pravdivá diagnostika na odhalenie terajších ako aj budúcich ochorení prameniacich zo straty tepla a jedna zo skutočných foriem uzdravenia. Bez životnej teploty tela vlnovej dĺžky 750 - 1400 nm žiadna terapia či východnej alebo západnej medicíny nefunguje.

Na rozdiel od klasickej termografie je termoregulačná diagnostika oveľa komplexnejšia a presnejšia. Sleduje zmeny teplôt na povrchu tela v miestach, ktoré sú spojené s príslušnými vnútornými orgánmi. Ak sa objaví termoregulačná zmena, môže sa jednať o chorobu.

Meranie pacienta prebieha za pomoci špeciálneho skenera bez akéhokoľvek dotyku. To všetko potom špeciálny počítačový program prepočíta do takzvaného termovízneho obrazu. Ten potom ukáže, v akom stave sa pacientov organizmus nachádza.

Samotný softvér vychádza z programu, ktorý v osemdesiatych rokoch vyvinuli špičkoví vedci z univerzity v nemeckom Heidelbergu. Fima BioHENEX ho však vylepšila a dodnes neustále zdokonaľuje.