VYLUČOVACIA SÚSTAVA


Močový mechúr


Moč vzniká v obličkách a jeho množstvo regulujú hormóny. Ak sa krv stáva príliš kyslou, hypofýza zvýši tvorbu antidiuretického hormónu /ADH/. Ten zníži množstvo tvoreného moču a šetrí tak vodou. Ak je krv príliš zriedená, hladina ADH klesá a zvyšuje sa tvorba moču. Táto regulácia je narušená pri nedostatku zdravej bielkoviny v tele. Súvisí s tým aj tvorba hormónov.

Močový mechúr zachytáva moč. Udrží približne 500 ml moču, ale reflex potreby vylučovania sa objaví už pri 200 - 400 ml. Závisí to od koncentrácie moču. Čím kyslejší je moč, tým viac sú dráždené nervové zakončenia a vzniká neustále nutkanie k močeniu. S kyslým močom súvisí aj premnoženie baktérií a zápaly, pálenie, zvýšená teplota. Počas močenia sa zvierače uvoľňujú a moč môže opustiť mechúr. Kyslé prostredie moču ničí bielkoviny tvoriace základ buniek svalových zvieračov a tie strácajú schopnosť zadržiavať moč.


Problémy:

Bolesť v bedrovej oblasti a krčnej chrbtici, stuhnutosť šije, ťažkosti pri močení, narušený sluch, signál ochorenia obličiek a ochorenie kĺbov. Disharmónia močového mechúra sa premieta na čele, v mieste kde začínajú rásť vlasy. Spodná časť smerom ku krku brady zodpovedá analogickým odchýlkam močového mechúra, prejavuje sa bezdôvodným začervenaním alebo vyrážkami. Psychické prejavy sa odrážajú v strate nálady, sklone k záchvatom, nadmernom potení, prekyslení organizmu.

Doporučujem problémy riešiť komplexne zostavením individuálneho programu úpravy stravy doplnenej o produkty bunkovej výživy po predchádzajúcej konzultácii.

Obličky


Sú zásobníkom vrodenej životnej energie. V obličkách je uložená podstata života. Súvisia s duševnou činnosťou, inteligenciou, ctižiadostivosťou a vôľou. Spracovávajú odpadové látky odfiltrované z krvi a vytvárajú moč. Každú hodinu obličky spracujú až 7 litrov tekutiny. Táto tekutina je filtrovaná a všetky potrebné látky sa vracajú späť do krvi. Zvyšná tekutina odteká z tela a odnáša množstvo odpadových produktov, ktorých sa bunky tela potrebujú zbaviť.


Problémy:

Bolesť v bedrovej oblasti a v kolenách, najmä z vnútornej strany, studené nohy, časté močenie hlavne v noci, impotencia a neplodnosť, hluchota a šumenie v ušiach, tiež nedôvera a strach až fóbia. Obličky sa najviac podieľajú na poškodení kĺbov. O dysfunkcii vypovedajú aj opuchy. Vonkajšími prejavmi sú vypadávanie vlasov, vačky a kruhy pod očami. Pokiaľ sa v okolí očí vytvoria bezdôvodne vyrážky, môže to znamenať vznik cysty alebo predpoklad vzniku. Rovnako tukové vyrážky poukazujú na zlú činnosť obličiek a možnosť vytvárania piesku a kameňov v nich. Odkladanie vymočenia spôsobuje rozmnožovanie baktérií a vykryštalizovanie slaných solí na kamene, ktoré sú jednou z hlavných príčin nefunkčnosti obličiek. Sprievodnými problémami sú hustá krv, vysoký krvný tlak, chorá pečeň, tráviace problémy, ochorenie kĺbov.

Doporučujem problémy riešiť komplexne zostavením individuálneho programu úpravy stravy doplnenej o produkty bunkovej výživy po predchádzajúcej konzultácii.